Τέλης & Υιοί λτδ ( ελαστικά αυτοκινήτων )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 38A | 3065 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού