Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κιτίου Κυπριανού 36 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού