Τάκης Σαρρής ( ραφείο )

Μυκηνών 3 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού