Ταχυδρομείο Λεμεσού

Σαριπόλου 2 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού