Σύλια Χρίστου ( φυσιοθεραπευτήριο )

Κώστα Παρτασίδη 30 | 3030 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού