Στης Άννης cafe

Γεωργίου Γενναδίου 8 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού