Σπύρος Λυσάνδρου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Γαλιλαίου 5 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού