Σωτήριος Μ. Πατσαλίδης ( δικηγόρος )

Θεσσαλονίκης 2 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού