Σωματείο Αναγέννησης Προσφύγων Λεμεσού ( καφενείο )

Βαγιαζίτ 1 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού