Σωκράτης Βενιζέλου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Τσιφλικουδιών 34 | 3010 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού