Σ.Ε.Κ. Λεμεσού

Κυριάκου Οικονόμου 21 | 3040 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού