Σάββας Θεοδοσίου

Μισαούλη και Καβάζογλου 100 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού