Σαββάκης Πιερίδης ( ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων )

Βαγιαζίτ 7 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού