Σ.Α.Π.Ε.Λ. Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως & Επαρχίας Λεμεσού

Γλάδστωνος 69 | 3040 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού