Σ αναμμένα κάρβουνα

Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη 18 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού