Πρυτάνειο bar & grill

Σαριπόλου 77 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού