Προξενείο της Δημοκρατίας του Αγίου Μαυρίκιου

Μιχαήλ Μιχαηλίδη 1 | 3030 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού