Προξενείο Γερμανίας

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 21 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού