Προμηθέας ( ηλεκτρολογικό υλικό,φωτιστικά )

Θέκλας Λυσιώτη 33 | 3030 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού