Πρόδρομος ( πλυντήριο αυτοκινήτων )

Θωμά ’Ελιοτ 18 | 3011 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού