Ππαράς ( ελαιοχρωματιστής )

Αγίου Ανδρονίκου 8 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού