Π.Χ. Ζαχαρίου ( περίπτερο )

Μισαούλη και Καβάζογλου 91 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού