Περικλής Χειμωνίδης ( υφάσματα )

Ελλάδος 7 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού