ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ ( Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων )

Αναστασίου Σιούκρη 5 | 3105 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού