Παρθενών ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Λόϋδ Τζωρτζ 1 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού