Πανίκος Πίττας ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Νηρέως 8 | 3055 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού