Παναγιώτης Ριρής ( ταπετσαρίες )

Λόϋδ Τζωρτζ 3 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού