Παναγίδης ( οπτικός )

Αγίας Φυλάξεως 5 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού