Πάμπος Γεωργίου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Αντιπάξου 10 | 3048 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού