Παλιό Ξυδάδικο

Γενεθλίου Μιτέλλα 34 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού