Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 167 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού