Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων Λεμεσού

Τσανάκκαλε 16 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού