Π & Θ Στυλιανίδης & Σια λτδ ( αρτοποιείο )

Θράκης 4 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού