Ο Παλαγός ( ψαραγορά )

Μίλτωνος 89 | 3047 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού