Νίκος ( τσαγκάρης )

Μίλτωνος 23 | 3051 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού