Νίκος Κόμπος ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Νικολάου Μαντζάρου 1 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού