Νέαρχος Χριστοφόρου ( φαρμακείο )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος 112 | 3021 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού