Μουσική ταβέρνα Χρύσω

Ελευθερίας 57 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού