Μήλιος Χρίστου ( υπεραγορά )

Δικαιοσύνης 19 | 3051 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού