Μιχάλης Τράντας ( μεταλλικές κατασκευές )

Θερμίων 21 | 3048 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού