Μιχαλάκης ( τυπογραφείο )

Ελλάδος 73 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού