Μιχαλάκης Νεάρχου ( μπογιατζής αυτοκινήτων )

Άλπεων 7 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού