Μιχαλάκης & Κωσταντινίδης

Ελευθερίας 104 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού