Μεταξύ μας bar

Ελευθερίας 46 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού