Μελής & Νίκος ( μπογιατζής αυτοκινήτων )

Ετεοκλέους 8 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού