Μέλιος Αθανασίου

16ης Ιουνίου 1943 12 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού