Μάριος Πέτρου ( ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων )

Δημήτρη Λιπέρτη 12 | 3090 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού