Μάριος Μίτας ( πελεκάνος )

Νίκου Γεωργίου 13 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού