Μ. Μιχαηλίδου ( σχολή μουσικής )

Αθανασίου Διάκου 28 | 3032 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού