Μ. Λεάνδρου λτδ ( μίνι μάρκετ )

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 179 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού